พฤ., เมษายน 22, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

22
เมษายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
08:00  
09:00 [09:00] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด
Description:
นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด

[09:00] ผชช.ว ประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงานเขต ปีปงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ E - conferrence
Description:

นพ.สสจ. ประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงานเขต ปีปงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ E - conferrence


[09:30] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค


[09:30] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการพัฒนาศัีกยภาพบุคลากรในการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการพัฒนาศัีกยภาพบุคลากรในการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค

10:00 [10:30] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด
Description:
นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนยุติธรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัด

11:00 [11:00] นพ.สสจ./ผชช.ว/ ส พรสิทธิ์ /ทพ.วัฒนะ สอบคัดเลือกโควิด - 19 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
Description:

นพ.สสจ. สอบคัดเลือกโควิด - 19 ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.


12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]