จ., เมษายน 5, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

05
เมษายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  ผชช.ว. ลาพักผ่อน
Description:
ผชช.ว. ลาพักผ่อน

นพ.สสจ.ลาพักผ่อน
Description:

นพ.สสจ.ลาพักผ่อน


08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:00] ทพ วัฒนะ ระชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (อวช.) ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ด้านทันตสาธารณสุข) ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
Description:
ทพ วัฒนะ ระชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (อวช.) ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ด้านทันตสาธารณสุข) ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

[13:30] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการประกวดและการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหนังสั่น ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการประกวดและการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหนังสั่น ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค

14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]