พ., มีนาคม 31, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

31
มีนาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
08:00 [08:30] ส.รุ่งทิพย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึก"พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
Description:

ส.รุ่งทิพย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม


09:00 [09:00] นพ.สสจ.ประธานเปิดมหกรรมสุขภาพ รวมพลังคนเมืองสร้างสุข วิถีชีวิตใหม่ห่างไกลโรค ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
Description:

นพ.สสจ.ประธานเปิดมหกรรมสุขภาพ รวมพลังคนเมืองสร้างสุข วิถีชีวิตใหม่ห่างไกลโรค ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองมหาสารคาม


[09:00] ผชช.ว ประชุม/สัมมนาภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
Description:
ผชช.ว ประชุม/สัมมนาภาคีเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น


[10:00] ภก.บุญถม รับมอบของบริจาคช่วย COVID จากจากฮอนด้า
Description:
ภก.บุญถม รับมอบของบริจาคช่วย COVID จากจากฮอนด้า

[10:30]  คณะผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป (พญ. วรยา เหลืองอ่อน)จากกรมควบคุมโรค เข้าพบ นพ.สสจ. เรื่องขอสนับสนุนความร่วมมือในการนำร่องให้วัคซีน PCV (ป้องกันโรคติดเชื้อสเตรปนิวโม) 
Description:

 คณะผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป (พญ. วรยา เหลืองอ่อน)จากกรมควบคุมโรค เข้าพบ นพ.สสจ. เรื่องขอสนับสนุนความร่วมมือในการนำร่องให้วัคซีน PCV (ป้องกันโรคติดเชื้อสเตรปนิวโม) 


10:00
11:00  
12:00  
13:00 [13:30] ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:
ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

[13:30] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม
Description:
ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม

14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]