อ., มีนาคม 30, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

30
มีนาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
08:00 [08:30] ภก.บุญถม ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
Description:
ภก.บุญถม ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน

09:00 [09:00] ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น
Description:
ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น

[09:00] นพ.สสจ.ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลาง
Description:
นพ.สสจ.ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลาง

[09:00] ผชช.ว. ประชุมจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ ณ เขตสุขภาพที่ 7
Description:
ผชช.ว. ประชุมจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ ณ เขตสุขภาพที่ 7

[09:00] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานไอโอดีนระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานไอโอดีนระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค

10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:30] ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัด
Description:
ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 208 ศาลากลางจังหวัด

[13:30] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มค. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ. มค.
Description:
นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มค. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ. มค.

[13:30] ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลาง
Description:

ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลาง


[13:30] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานเด็กวัยรุ่นและศูนย์พึ่งได้ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานเด็กวัยรุ่นและศูนย์พึ่งได้ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค

14:00  
15:00 [15:30] นพ.สสจ. ให้สัมภาษณ์เรื่องวัดซีนโควิด แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
Description:
นพ.สสจ. ให้สัมภาษณ์เรื่องวัดซีนโควิด แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

16:00  
17:00  
[พิมพ์]