ศ., มีนาคม 26, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

26
มีนาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  ส.พรสิทธิ์ ประธานในการประกวดบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
Description:

ส.พรสิทธิ์ ประธานในการประกวดบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.


08:00  
09:00 [09:30] ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ณ​ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลาง
Description:

ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ณ​ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลาง


10:00 [10:00] นพ.สสจ. ดูพื้นที่และประชุมเพื่อชี้แจงเตรียมการรับเสด็จ ณ วัดชัยมงคลศรีสวสัดิ์ ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม
Description:

นพ.สสจ. ดูพื้นที่และประชุมเพื่อชี้แจงเตรียมการรับเสด็จ ณ วัดชัยมงคลศรีสวสัดิ์ ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม


11:00  
12:00  
13:00 [13:30] นพ.สสจ. ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 อ.เชียงยืน ณ ห้องประชุม สสอ.เชียงยืน
Description:

นพ.สสจ. ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 อ.เชียงยืน ณ ห้องประชุม สสอ.เชียงยืน


14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]