พฤ., มีนาคม 25, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

25
มีนาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  ส.พรสิทธิ์ ประธานในการประกวดบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
Description:

ส.พรสิทธิ์ ประธานในการประกวดบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.


ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
Description:
ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

08:00  
09:00 [09:30] ภก.บุญถม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ณ ห้อปงระชุม 409 ศาลากลาง
Description:
ภก.บุญถม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ณ ห้อปงระชุม 409 ศาลากลาง

10:00 [10:00] นพ.สสจ.ประธานการประชุมคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
Description:
นพ.สสจ.ประธานการประชุมคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.

[10:30] นพ.สสจ. ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์เข้ารับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
Description:

นพ.สสจ. ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์เข้ารับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.


11:00  
12:00  
13:00 [13:30] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Description:

นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.


14:00  
15:00 [15:00] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Description:

นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.


[15:30] ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม พระบรมธาตุนาดูน
Description:

ส.รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม พระบรมธาตุนาดูน


16:00  
17:00  
[พิมพ์]