พ., มีนาคม 24, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

24
มีนาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
08:00 [08:00] ทพ.วัฒนะ วิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพช่องปากของหน่วยงานภูมิภาค ณโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
Description:
ทพ.วัฒนะ วิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสุขภาพช่องปากของหน่วยงานภูมิภาค ณโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

[08:00] นพ.สสจ. เข้าร่วมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช
Description:

นพ.สสจ. เข้าร่วมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช


[08:00] ผชช.ว. เยี่ยมชมโรงงานและหารือแนวทางการสร้างผลผลิตจากส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ณ โรงงานบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร
Description:
ผชช.ว. เยี่ยมชมโรงงานและหารือแนวทางการสร้างผลผลิตจากส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ณ โรงงานบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร

09:00  
10:00 [10:00] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุม VDO Conferrence เรื่องการติดตามสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้บริการวัคซีน ณ ห้องประชุม สสจ.
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุม VDO Conferrence เรื่องการติดตามสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้บริการวัคซีน ณ ห้องประชุม สสจ.

11:00  
12:00  
13:00  
14:00 [14:00] ภก.บุญถม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลาง
Description:
ภก.บุญถม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลาง

15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]