ศ., มีนาคม 19, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

19
มีนาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
08:00 [08:30] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค

09:00 [09:00] ผชช.ว.ประธานการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
Description:
ผชช.ว.ประธานการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค

10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:30] ว.หัสชา ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินเบื้องต้น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Description:

ว.หัสชา ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินเบื้องต้น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.


14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]