จ., กุมภาพันธ์ 22, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

22
กุมภาพันธ์ 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
08:00  
09:00 [09:00] ท่าน วิเชียร ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น(ม.41) ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
Description:

ท่าน วิเชียร ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น(ม.41) ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.


[09:30] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค


10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:00] ผชช.ว. วิทยากรอภิปรายเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Description:
ผชช.ว. วิทยากรอภิปรายเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค

[13:30] ผชช.ว ประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
Description:
ผชช.ว ประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม

14:00 [14:30] ว.หัสชา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.
Description:

ว.หัสชา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค.


15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]