พฤ., กุมภาพันธ์ 18, 2021
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

18
กุมภาพันธ์ 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
08:00 [08:30] นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.
Description:

นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค.[09:00] นพ.สสจ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Description:

นพ.สสจ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.


[09:00] ผชช.ว ประธานการประชุมและมอบนโยบายการส่งเสริมเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
Description:

ผชช.ว ประธานการประชุมและมอบนโยบายการส่งเสริมเข้าถึงกัฐชาทางกาแรพทย์ ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค


[09:30] ผชช.ว ประชุมประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม
Description:
ผชช.ว ประชุมประเมินผลงานพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00 [13:30] นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค


14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]