ศ., กรกฏาคม 31, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

31
กรกฏาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  [All day event] ผชช.ว ลาพักผ่อน
Description:
ผชช.ว ลาพักผ่อน

08:00 [08:30] ภก บุญถม ร่วมออกตรนวสอบภายใน ณ อำเภอนาดูน
Description:
ภก บุญถม ร่วมออกตรนวสอบภายใน ณ อำเภอนาดูน

09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:00] นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
Description:

นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)


14:00 [14:00] นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1ตึก สป. กระทรวงสาธารณสุข
Description:
นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1ตึก สป. กระทรวงสาธารณสุข

15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]