พฤ., มิถุนายน 25, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

25
มิถุนายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  ผชช.ว.ประชุมเพื่อเลือกแพทย์ต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ทุนเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
Description:

ผชช.ว.ประชุมเพื่อคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝักอบรมแพทมย์ประจำบ้านฯ ทุนเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น


08:00 [08:00] ทพ วัฒนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและบริการสาธารณสุข ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Description:
ทพ วัฒนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและบริการสาธารณสุข ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

[08:00] ส พรสิทธิ์ ออกประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก
Description:

ส พรสิทธิ์ ออกประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก


09:00 [09:00] นพ.สสจ. // สสอ.เมืองขอเข้าพบ
Description:
นพ.สสจ. // สสอ.เมืองขอเข้าพบ

10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:00] นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
Description:

นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)


[13:00] ผชช.ว/นพ.วิเชียร ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ รพ.ธัญรักษ์ขอนแก่น
Description:

ผชช.ว/นพ.วิเชียร ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ รพ.ธัญรักษ์ขอนแก่น


14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]