พ., มิถุนายน 24, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

24
มิถุนายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
00:00 [00:00] ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
Description:

ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน[09:00] ทพ วัฒนะ ประชุมคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม
Description:

ผชช.ว. ประชุมคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม


[09:00] นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม
Description:

นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม


[09:00] ผชช.ว. ประชุมคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม
Description:
ผชช.ว. ประชุมคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม
[11:00] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค.
Description:

*** ท่านรองพงพันธ์ เป็นประธาน[13:00] นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
Description:

นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)


[13:30] ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ห้องประชุม 409 ศาลจังหวัดมหาสารคาม
Description:
ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ห้องประชุม 409 ศาลจังหวัดมหาสารคาม

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00  
[พิมพ์]