อ., มิถุนายน 23, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

23
มิถุนายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
Description:
ผชช.ว ประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ชั้น 4 อาคารธัญพัฒน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

00:00 [00:00] ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)
Description:

ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน[09:30] ทพ.วัฒนะ. ประชุมเพื่อจัดสรรตำแหน่งว่างแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ.ประธานการประชุมเพื่อจัดสรรคตำแหน่งว่างแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค


[09:30] นพ.สสจ.ประธานการประชุมเพื่อจัดสรรตำแหน่งว่างแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ.ประธานการประชุมเพื่อจัดสรรคตำแหน่งว่างแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค[13:00] นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
Description:

นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)


01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
[พิมพ์]