พฤ., พฤษภาคม 28, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

28
พฤษภาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
08:00  
09:00 [09:00] ทพ วัฒนะ เข้่าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ผ่านระบบ electronic ณ ห้องประชุม สสจ.มค
Description:
ทพ วัฒนะ เข้่าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ผ่านระบบ electronic ณ ห้องประชุม สสจ.มค

[09:00] ผู้บริหารทุกท่านประชุมเตรียมความในการนิเทศงาน รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Description:
ผู้บริหารทุกท่านประชุมเตรียมความในการนิเทศงาน รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค

[09:30] นพ.สสจ ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:
นพ.สสจ ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:30] นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล/ นวก.เงินและบัญชี/ ผอ.รพ.สต (ชำนาญการพิเศษ) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล/ นวก.เงินและบัญชี/ ผอ.รพ.สต ณ ห้องไพลิน สสจ.มค


[13:30] นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
Description:
นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค

[13:30] ผชช.ว/ส.พรสิทธิ์/ทพ.วัฒนะ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) ณ ห้องไพลิน สสจ.มค


[13:30] ผชช.ว /ส.พรสิทธิ์ กรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล/ นวก.เงินและบัญชี/ ผอ.รพ.สต (ชำนาญการพิเศษ)ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ.ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล/ นวก.เงินและบัญชี/ ผอ.รพ.สต ณ ห้องไพลิน สสจ.มค


[13:30] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค

14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]