อ., มีนาคม 24, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

24
มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
08:00 [08:00] นพ.สสจ ประธานประชุม Vdo Conference EOC Covid-19 ณ ห้องทับทิม สสจ.มค
Description:
นพ.สสจ ประธานประชุม Vdo Conference EOC Covid-19 ณ ห้องทับทิม สสจ.มค

09:00 [09:00] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
Description:
ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค

[09:30] นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค.
Description:
นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค.

[09:30] ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค.
Description:
ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค.

10:00 [10:00] นพ.สสจ ประชุม VDO Conference โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ ประชุม VDO Conference กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค


11:00  
12:00  
13:00 [13:30] ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
Description:
ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการ EOC ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค

14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]