จ., มีนาคม 16, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

16
มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  ภก บุญถม เข้าร่วมประเมินเครือข่าย สสจ ที่มีการดำเนินงานคุ้มคตรองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ณ สสจ ร้อยเอ็ด
Description:
ภก บุญถม เข้าร่วมประเมินเครือข่าย สสจ ที่มีการดำเนินงานคุ้มคตรองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ณ สสจ ร้อยเอ็ด

08:00  
09:00 [09:00] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดมหาสารคาม
Description:
ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จังหวัดมหาสารคาม

10:00 [10:00] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:
นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

11:00 [11:30] ทพ.วัฒนะ ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายการการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมมรกต สสจ.มค
Description:
ทพ.วัฒนะ ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายการการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมมรกต สสจ.มค

12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]