ศ., มีนาคม 13, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

13
มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  ผชช.ว. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Description:
ผชช.ว. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

08:00  
09:00 [09:00] นพ.วิเชียร ประธานประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น
Description:

ประธานประชุมคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สนง.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น


[09:00] ส พรสิทธิ์ ปรธานการประชุมคณะทำงาน Aging manager ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ปรธานการประชุมคณะทำงาน Aging manager ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค

[09:00] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:
ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:00] นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม


[13:30] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่่1/2563 ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่่1/2563 ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค

14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]