พฤ., มีนาคม 12, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

12
มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
08:00 [08:00] ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ระดับเขต) ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
Description:

ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ระดับเขต) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น


09:00 [09:00] นพ.สสจ ประธานประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
Description:

นพ.สสจ ประธานประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค


10:00 [10:00] ผชช.ว ประชุม Vdo conference โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:
ผชช.ว ประชุม Vdo conference โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

11:00  
12:00  
13:00 [13:30] ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:

นพ.สสจ จังหวัดมหาสารคาม


14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]