พ., มีนาคม 11, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

11
มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
08:00 [08:30] ส พรสิทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านไวรัสโควิด 19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม
Description:
ส พรสิทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านไวรัสโควิด 19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม


[09:00] นพ.สสจ ประชุมซ้อมแผน Table top exercise กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ รพ.ร้อยเอ็ด
Description:
นพ.สสจ ประชุมซ้อมแผน Table top exercise กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ รพ.ร้อยเอ็ด

09:00
10:00
11:00
12:00  
13:00  
14:00 [14:00] รองบุญถม ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:
รองบุญถม ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

15:00  
16:00  
17:00 [17:00] ส รุ่งทิพย์ ร่วมพิธีจุดเทียนอุดมการณ์เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม
Description:
ส รุ่งทิพย์ ร่วมพิธีจุดเทียนอุดมการณ์เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม

[พิมพ์]