อ., มีนาคม 10, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

10
มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
08:00 [08:00] ผชช.ว. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Description:
ผชช.ว. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

09:00 [09:30] นพ.สสจ.// รอง นพ.สสจ มุกดาหาร และ ผอ.คำชะอี ขอเข้าพบ
Description:
นพ.สสจ.// รอง นพ.สสจ มุกดาหาร และ ผอ.คำชะอี ขอเข้าพบ

10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:00] ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
Description:
ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

[13:30] นพ.สสจ ประธานการประชุมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สสจ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค
Description:
นพ.สสจ ประธานการประชุมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สสจ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค

14:00  
15:00  
16:00 [16:00] นพ.สสจ ประชุมสรุปสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:
นพ.สสจ ประชุมสรุปสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

17:00