พ., มีนาคม 4, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

04
มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
08:00 [08:30] ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากคณะทำงาน EMS Awards 2019
Description:
ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากคณะทำงาน EMS Awards 2019

09:00 [09:00] นพ.สสจ ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง Mammogram ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ รพ.วาปีปทุม อ.วาปีปทุม
Description:

 ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง Mammogram ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


[09:00] ผชช.ว ประธานประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Exercise)กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
Description:
ผชช.ว ประธานประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Exercise)กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค

[09:30] ผชช.ว. ประชุมตรวจขราชการตามแผนของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี (พิษสุนัขบ้า และ COVID) ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:
ผชช.ว. ประชุมตรวจขราชการตามแผนของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี (พิษสุนัขบ้า และ COVID) ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:30] นพ.สสจ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุม สสจ.มค
Description:
นพ.สสจ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุม สสจ.มค

[13:30] ผชช ว. คณะกรรมการคัดเลือกย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุม สสจ.มค
Description:
ผชช ว. คณะกรรมการคัดเลือกย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุม สสจ.มค

[13:30] ส รุ่งทิพย์ เยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม
Description:
ส รุ่งทิพย์ เยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม

14:00 [14:30] รองทุกท่าน คณะกรรมการคัดเลือกย้ายข้าราชการ (จพ สาธารณสุข) ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุม สสจ.มค
Description:

รองทุกท่าน คณะกรรมการคัดเลือกย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ณ ห้องประชุม สสจ.มค


15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]