อ., มีนาคม 3, 2020
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

03
มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
08:00 [08:00] ผชช.ว ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
Description:
ผชช.ว ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

[08:00] ภก.บุญถม ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น
Description:
ภก.บุญถม ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น

09:00 [09:00] นพ.สสจ ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง Mammogram ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ รร.บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อ.บรบือ
Description:

นพ.สสจ ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง Mammogram ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ รร.บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อ.บรบือ


[09:00] ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุม กลุ่มงานส่งเสริม
Description:
ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุม กลุ่มงานส่งเสริม

[09:30] ส พรสิทธิ์ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษษ ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Description:

ส พรสิทธิ์ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษษ ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:00] นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ ณ อบจ.มหาสารคาม
Description:
นพ.วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ ณ อบจ.มหาสารคาม

[13:30] นพ.สสจ. ประชุมเพื่อประเมินแต่งตั้งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
Description:
นพ.สสจ. ประชุมเพื่อประเมินแต่งตั้งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

[13:30] ผชช.ว ประชุมเพื่อประเมินแต่งตั้งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
Description:
ผชช.ว ประชุมเพื่อประเมินแต่งตั้งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

14:00  
15:00 [15:00] ส พรสิทธิ์ ประชุมประเมินแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานพัสดุ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
Description:
ส พรสิทธิ์ ประชุมประเมินแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานพัสดุ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

[15:00] ส รุ่งทิพย์ ประชุมประเมินแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานพัสดุ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
Description:
ส รุ่งทิพย์ ประชุมประเมินแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานพัสดุ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

16:00  
17:00  
[พิมพ์]