พฤษภาคม 17, 2020    -    พฤษภาคม 23, 2020 (สัปดาห์ 21)
บุคคลทั่วไป


ห้องประชุม:
ห้องประชุม: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ค. 17

จ.
พ.ค. 18

อ.
พ.ค. 19

พ.
พ.ค. 20

พฤ.
พ.ค. 21

ศ.
พ.ค. 22

ส.
พ.ค. 23

  * ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุ
* พัฒนา/เพราพนิต สอนสิทธิ์
* ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
* ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุ
 * ยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุ
 
8:00am       
9:00am    9:00am» บริหารทั่วไป/สรศักดิ์ สอนสิท
  
10:00am       
11:00am       
12:00pm       
1:00pm    1:00pm» ประกัน/อัมพร นาคสมบูรณ์
  
2:00pm      
3:00pm      
4:00pm      
5:00pm       
[พิมพ์]