มีนาคม 22, 2020    -    มีนาคม 28, 2020 (สัปดาห์ 13)
บุคคลทั่วไป


ห้องประชุม:
ห้องประชุม: ทั้งหมด

 

อา.
มี.ค. 22

จ.
มี.ค. 23

อ.
มี.ค. 24

พ.
มี.ค. 25

พฤ.
มี.ค. 26

ศ.
มี.ค. 27

ส.
มี.ค. 28

    * ควบคุมโรค/สายพิน ทองคำ
* NCD/พรรณี นันทะแสง
* แพทย์แผนไทย/สุริยา ขันทชาติ
  
8:00am       
9:00am  9:30am» ส่งเสริม/เยาวลักษณ์ บูระวัฒน

10:00am» ยุทธศาสตร์/สิริมาพร นาศพัฒน์
    
10:00am   10:00am» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
  
11:00am     
12:00pm       
1:00pm 1:00pm» ประกัน/วิโรจน์ ละครพล
     
2:00pm      
3:00pm      
4:00pm      
5:00pm       
[พิมพ์]