มีนาคม 15, 2020    -    มีนาคม 21, 2020 (สัปดาห์ 12)
บุคคลทั่วไป


ห้องประชุม:
ห้องประชุม: ทั้งหมด

 

อา.
มี.ค. 15

จ.
มี.ค. 16

อ.
มี.ค. 17

พ.
มี.ค. 18

พฤ.
มี.ค. 19

ศ.
มี.ค. 20

ส.
มี.ค. 21

  * NCD/วัชรากร อัปปะมะโน
* พัฒนา/ศิริมา วิริยะ
* พัฒนา/ศิริมา วิริยะ
* พัฒนา/เพราพนิต สอนสิทธิ์
* NCD/นิตยา โพกลาง
* ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
* แพทย์แผนไทย/สุริยา ขันทชาติ
* บุคคล/ปภังกร โคตะลุ
* พัฒนาคุณภาพ/ศิรดา ทิ้งโคตร
* ยุทธศาสตร์/ภัคนันท์ เรืองช่อ
 
8:00am       
9:00am       
10:00am  10:00am» NCD/ศิริพร สุจจะชารี
    
11:00am      
12:00pm       
1:00pm 1:00pm» ประกัน/วิโรจน์ ละครพล
     
2:00pm      
3:00pm      
4:00pm      
5:00pm       
[พิมพ์]