พฤศจิกายน 22, 2020    -    พฤศจิกายน 28, 2020 (สัปดาห์ 48)
บุคคลทั่วไป


ห้องประชุม:
ห้องประชุม: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ย. 22

จ.
พ.ย. 23

อ.
พ.ย. 24

พ.
พ.ย. 25

พฤ.
พ.ย. 26

ศ.
พ.ย. 27

ส.
พ.ย. 28

  * ยุทธศาสตร์/ศุภนาถ
* บริหารทั่วไป/ธนาธิป
* พัสดุ
* ยุทธศาสตร์/ระพีพร คำเจริญ
* ทรัพยากรบุคคล/ปภังกร โคตะลุ
* พัฒนาคุณภาพ/ศิรประภา
 * ประกันสุขภาพ/วิโรจน์ ละครพล
 
8:00am       
9:00am 9:00am» ประกัน/วรรวิสา สุเสนา
     
10:00am      
11:00am      
12:00pm       
1:00pm       
2:00pm       
3:00pm       
4:00pm       
5:00pm       
[พิมพ์]