ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี

Description

คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและจัดการบุคคล

Date จ., สิงหาคม 17, 2020
Time 1:00pm-4:30pm ICT
Duration 3 hours 30 minutes
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สรศักดิ์ สอนสิทธิ
Updated จ., สิงหาคม 3, 2020 3:50am GMT