อรกัญญา สิงห์คำ/พัฒนาคุณภาพ

Description

ประชุมติดตามผลการพัฒนาองค์กร อสม. ระดับอำเภอและจังหวัดขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต อสค. และ อสม. หมอประจำบ้าน ครั้งที่ 1 และ 2

Date อ., มิถุนายน 9, 2020
Time All day event
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สรศักดิ์ สอนสิทธิ
Updated จ., มิถุนายน 8, 2020 3:17am GMT