ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี

Description

conference ชี้แจงแนวทางการบริหารตำแหน่งและเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง

Date พฤ., มิถุนายน 11, 2020
Time 1:00pm-4:30pm ICT
Duration 3 hours 30 minutes
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สรศักดิ์ สอนสิทธิ
Updated พฤ., มิถุนายน 4, 2020 7:41am GMT