ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี

Description

พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ด้วยระบบ Web Conference

Date อ., พฤษภาคม 19, 2020
Time All day event
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สรศักดิ์ สอนสิทธิ
Updated จ., พฤษภาคม 18, 2020 2:22am GMT