มิถุนายน 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(22)             1
(23) 2 3 4 5 6 7 8
(24) 9 10 11 12 13 14 15
(25) 16 17 18 19 20 21 22
(26) 23 24 25 26 27 28 29
(27) 30            
สิงหาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(31)         1 2 3
(32) 4 5 6 7 8 9 10
(33) 11 12 13 14 15 16 17
(34) 18 19 20 21 22 23 24
(35) 25 26 27 28 29 30 31

ปฏิทินจองห้องประชุม

กรกฏาคม 2019
บุคคลทั่วไป


ห้องประชุม:
ห้องประชุม: ทั้งหมด

: 1.ห้องประชุมบุษราคัม : 2.ห้องประชุมไพลิน : 3.ห้องประชุมทับทิม : 4.ห้องประชุมเพทาย : 5.ห้องประชุมอัญมณี : 6.ห้องประชุมมรกต : ตารางจอง VDO Conference
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
2
7
  01
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventส่งเสริม/ยศยา อ่อนคำ
View this event10am» คุ้มครอง/พัชนีย์ บุญวิทย์
02
View this eventตรวจสอบภายใน/จรรทิวา
View this eventประกันสุขภาพ/วิโรจน์ ละครพล
03
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
04
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
05
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this event1pm» บุคคล/ปภังกร โคตะลุ
View this event1pm» บุคคล/ปภังกร โคตะลุ
06
W
K
2
8
07
08
View this eventNCD/นวลปรางค์ ดวงสว่าง
View this eventพัฒนาคุณภาพ/มาฆนุช ภูมิสายดร
View this event1pm» ประกัน/วรรณวิสา สุเสนา
09
View this eventNCD/นวลปรางค์ ดวงสว่าง
View this eventNCD/นิตยา โพกลาง
View this eventส่งเสริม/ทิพย์ธิดา พันโยศรี
View this eventส่งเสริม/ทิพย์ธิดา พันโยศรี
10
View this eventยุทธศาสตร์/นางสาวระพีพร คำเจ
View this event1pm» ส่งเสริม/ยศยา อ่อนคำ
11
View this eventควบคุมโรค/ฐิติชัย ไชยคำภา
View this eventประกัน/ธัญณิชา โตหนองหว้า
12
View this eventบริหารทรัพยากรบุคคล/ปารมี จั
View this eventประกัน/ธัญณิชา โตหนองหว้า
View this eventสิ่งแวดล้อม/อังคณา พรรณะ
View this event1am» ควบคุมโรค/สุรศักดิ์ ปรุงฆ้อง
View this event1pm» ส่งเสริม/ยศยา อ่อนคำ
View this event1:30pm» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
13
W
K
2
9
14
15
View this eventบริหาร/นางสาวจรรทิวา
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventส่งเสริม/อังคณา พรรณะ
View this event1am» แผนไทย-นางสาวรัตนพร เสนาลาด
View this event1pm» คุ้มครอง/กาญจนา ไชยประดิษฐ์
View this event1pm» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
16
View this event1pm» IT-บัญชา อุดมวิเศษ
17
18
View this event1:30pm» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
19
View this eventกิจกรรม5ส.สสจ.มค
View this event1pm» พิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ IT
20
W
K
3
0
21
22
View this eventคุ้มครอง/กาญจนา ไชยประดิษฐ์
View this eventบุคคล/ปภังกร โคตะลุ
View this eventประกัน/วิโรจน์ ละครพล
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this event1:30pm» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
23
View this eventประกัน/วรรณวิสา สุเสนา
View this eventส่งเสริม/พิศมัย ศรีทำนา
24
View this eventคุณภาพ/สุภาพร กุณาศล
View this eventพัฒนาคุณภาพ/ศิรดา ทิ้งโคตร
View this eventส่งเสริม/เยาวลักษณ์ บูระวัฒน
25
View this eventควบคุมโรค/ฐิติชัย ไชยคำภา
View this eventควบคุมโรค/ฐิติชัย ไชยคำภา
View this eventพัฒนาคุณภาพ/ศิรดา ทิ้งโคตร
26
View this eventควบคุมโรคติดต่อ/สุภาณี นันทะ
View this eventพัฒนาคุณภาพ/ศิรดา ทิ้งโคตร
View this eventพัฒนาคุณภาพ/สุภาพร กุณาศล
27
W
K
3
1
28
29
30
View this eventคุ้มครองผู้บริโภค/ภูวดล
View this event8am» คุ้มครอง/ภูวดล ฦาชา
31
     
[พิมพ์]