กันยายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(35)             1
(36) 2 3 4 5 6 7 8
(37) 9 10 11 12 13 14 15
(38) 16 17 18 19 20 21 22
(39) 23 24 25 26 27 28 29
(40) 30            
พฤศจิกายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(44)         1 2 3
(45) 4 5 6 7 8 9 10
(46) 11 12 13 14 15 16 17
(47) 18 19 20 21 22 23 24
(48) 25 26 27 28 29 30  

ปฏิทินจองห้องประชุม

ตุลาคม 2018
บุคคลทั่วไป


ห้องประชุม:
ห้องประชุม: ทั้งหมด

: 1.ห้องประชุมบุษราคัม : 2.ห้องประชุมไพลิน : 3.ห้องประชุมทับทิม : 4.ห้องประชุมเพทาย : 5.ห้องประชุมอัญมณี : 6.ห้องประชุมมรกต
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
4
0
  01
02
View this event1pm» NCD/นางสาวนิตยา โพกลาง
03
View this eventยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุ
04
View this eventพัฒนาคุณภาพ/ศิริมา วิริยะ
View this eventยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุ
View this event1pm» บุคคล/ปภังกร โคตะลุ
05
View this eventยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุ
06
W
K
4
1
07
08
View this eventประกันสุขภาพ/ธัญณิชา โตหนองห
View this event1pm» NCD/นางสาวนิตยา โพกลาง
View this event1pm» ส่งเสริมฯ/ยศยา อ่อนคำ
09
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this event1pm» NCD/ศิริพร สุจจะชารี
View this event1pm» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
10
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ รัตนดาดาษ
View this eventยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
11
View this eventประกัน/วรรณวิสา สุเสนา
View this event9am» NCD/ศิริพร สุจจะชารี
12
13
W
K
4
2
14
15
16
View this eventยุทธศาสตร์/สิริมาพร นาศพัฒน์
View this eventยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
17
View this eventแพทย์แผนไทย/รัตนาพร เสนาลาด
View this event10am» บริหารทั่วไป/สรศักดิ์ สอนสิท
18
View this eventNCD/เอมอร สุทธิสา
View this eventแพทย์แผนไทย/สุริยา ชขันธชาติ
19
View this eventยุทธศาสตร์/รัชนีวิภา จิตรากุ
View this event1pm» คุ้มครอง/กาญจนา ไชยประดิษฐ์
20
W
K
4
3
21
22
23
24
25
View this eventประกัน/ธัญณิชา โตหนองหว้า
View this event9am» ยุทธศาสตร์/ระพีพร คำเจริญ
View this event1:30pm» ควบคุมโรคติดต่อ/สายพิน ทองคำ
26
27
W
K
4
4
28
29
30
31
     
[พิมพ์]