ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(40)         1 2 3
(41) 4 5 6 7 8 9 10
(42) 11 12 13 14 15 16 17
(43) 18 19 20 21 22 23 24
(44) 25 26 27 28 29 30 31
ธันวาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(49)     1 2 3 4 5
(50) 6 7 8 9 10 11 12
(51) 13 14 15 16 17 18 19
(52) 20 21 22 23 24 25 26
(53) 27 28 29 30 31    

ปฏิทินจองห้องประชุม

พฤศจิกายน 2020
บุคคลทั่วไป


ห้องประชุม:
ห้องประชุม: ทั้งหมด

: 1.ห้องประชุมบุษราคัม : 2.ห้องประชุมไพลิน : 3.ห้องประชุมทับทิม : 4.ห้องประชุมเพทาย : 5.ห้องประชุมอัญมณี : 6.ห้องประชุมมรกต : ตารางจอง VDO Conference
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
4
5
01
02
View this eventncd/พัชราพรรณ พลแก้ว
View this eventบุคคล/ปภังกร โคตะลุ
03
04
View this eventพัฒนาคุณภาพ/ศิรดา
View this event1pm» บุคคล/ปภังกร โคตะลุ
05
View this eventคุ้มครองผู้บริโภค/วรรษมน สัจ
View this eventปฐมภูมิ/นางมาฆนุช
View this event1pm» ประกัน/นางธัญณิชา โตหนองหว้า
06
View this eventควบคุมโรคติดต่อ/สุภาณี นันทะ
View this event8:30am» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
View this event1:30pm» แพทย์แผนไทย/สิริวิมล
07
W
K
4
6
08
09
10
11
View this eventคุมครองผู้บริโภค/กาญจนา ไชยป
View this eventประกันสุขภาพ/ธัญณิชา โตหนองห
12
View this eventประกันสุขภาพ/วรรวิสา สุเสนา
View this eventสิ่งแวดล้อม/นางพุฒฉวี
View this event12pm» ยุทธศาสตร์/วิกิตตา
View this event1pm» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
13
View this eventทันตะ/นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
View this eventบุคคล/ปภังกร โคตะลุ
View this eventบุคคล/ปภังกร โคตะลุ
View this event9am» ยุทธศาสตร์/ระพีพร คำเจริญ
View this event2:30pm» ยุทธศาสตร์/สุเมธ ระโยธี
14
W
K
4
7
15
16
View this eventncd/พัชราพรรณ พลแก้ว
View this eventควบคุมโรคติดต่อ/อรอุมา
View this eventยุทธศาสตร์/บัญชา อุดมวิเศษ
17
View this eventNCD/นวลปรางค์
View this eventควบคุมโรคติดต่อ/ฐิติชัย ไชยค
View this eventประกันสุขภาพ/วิโรจน์ ละครพล
18
View this eventยุทธศาสตร์/วิกิตตา
19
20
View this eventสิ่งแวดล้อม/พุฒฉวี จันทรประท
21
W
K
4
8
22
23
View this eventยุทธศาสตร์/ศุภนาถ
View this event9am» ประกัน/วรรวิสา สุเสนา
24
View this eventบริหารทั่วไป/ธนาธิป
View this eventพัสดุ
View this eventยุทธศาสตร์/ระพีพร คำเจริญ
25
View this eventทรัพยากรบุคคล/ปภังกร โคตะลุ
View this eventพัฒนาคุณภาพ/ศิรประภา
26
27
View this eventประกันสุขภาพ/วิโรจน์ ละครพล
28
W
K
4
9
29
30
View this eventคุ้มครอง/กาญจนา ไชยประดิษฐ์
         
[พิมพ์]