แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย2,6032,5735,1768438424,3321
  2,6032,5735,1768438424,3321
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม