แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
04989รพ.สต.บ้านเหล่าตามา1,1581,0462,2044144141,7900
  1,1581,0462,2044144141,7900
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม