แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
04967รพ.สต.บ้านยาง1,1261,1382,2644234231,8410
  1,1261,1382,2644234231,8410
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม