แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE แยกตามกลุ่มอายุ จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการอายุ น้อยกว่า 5อายุ 6-24อายุ 25-60อายุ 60 ปีขึ้นไปทังหมด
24701ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม014,5240014,524
11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย15,174105,176
11055โรงพยาบาลบรบือ04,682004,682
11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย03,559003,559
11054โรงพยาบาลเชียงยืน03,355003,355
11058โรงพยาบาลวาปีปทุม03,289003,289
04965รพ.สต.บ้านศรีสุข02,501002,501
04940รพ.สต.บ้านดู่เหนือ02,358002,358
14428เทศบาลเมืองมหาสารคาม02,308002,308
04938รพ.สต.บ้านแพง02,276002,276
04967รพ.สต.บ้านยาง02,264002,264
04989รพ.สต.บ้านเหล่าตามา02,204002,204
05074สอ.เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 0102,202002,202
05044รพ.สต.บ้านนาข่า02,110002,110
04915รพ.สต.บ้านโคกก่อ02,075002,075
04914รพ.สต.บ้านหนองแวง02,050002,050
04920รพ.สต.บ้านโนนแต้02,045002,045
11056โรงพยาบาลนาเชือก02,032002,032
04974รพ.สต.บ้านขามเปี้ย01,939001,939
11053โรงพยาบาลกันทรวิชัย01,897001,897
  164,8441064,846
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม