แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TobeNumberOne แยกตามเหตุผลที่เข้าร่วม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงทังหมดต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาในโครงการ ไครติดยา ยกมือขึ้นต้องการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
24701ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม4,7809,74414,52400
11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย2,6032,5735,1760323
11055โรงพยาบาลบรบือ2,3582,3244,68210
11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย1,8641,6953,55900
11054โรงพยาบาลเชียงยืน1,6871,6683,35500
11058โรงพยาบาลวาปีปทุม1,6811,6083,28900
04965รพ.สต.บ้านศรีสุข1,2821,2192,50100
04940รพ.สต.บ้านดู่เหนือ1,2621,0962,35800
14428เทศบาลเมืองมหาสารคาม1,1321,1762,30800
04938รพ.สต.บ้านแพง1,1731,1032,27600
04967รพ.สต.บ้านยาง1,1261,1382,26400
04989รพ.สต.บ้านเหล่าตามา1,1581,0462,20400
05074สอ.เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 011,1541,0482,20200
05044รพ.สต.บ้านนาข่า1,1359752,11000
04915รพ.สต.บ้านโคกก่อ1,0721,0032,07500
04914รพ.สต.บ้านหนองแวง1,0629882,05000
04920รพ.สต.บ้านโนนแต้1,0321,0132,04500
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,0579752,032097
04974รพ.สต.บ้านขามเปี้ย1,0079321,93900
11053โรงพยาบาลกันทรวิชัย9829151,89700
  30,60734,23964,8461420
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TobeNumberOne จังหวัดมหาสารคาม