แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE แยกตามประเภทการสมัคร จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงทังหมดนักเรียน/นักศึกษาประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ
24701ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม4,7809,74414,52420
11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย2,6032,5735,1763312
11055โรงพยาบาลบรบือ2,3582,3244,68211
11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย1,8641,6953,55900
11054โรงพยาบาลเชียงยืน1,6871,6683,35501
11058โรงพยาบาลวาปีปทุม1,6811,6083,28910
04965รพ.สต.บ้านศรีสุข1,2821,2192,50100
04940รพ.สต.บ้านดู่เหนือ1,2621,0962,35800
14428เทศบาลเมืองมหาสารคาม1,1321,1762,30810
04938รพ.สต.บ้านแพง1,1731,1032,27600
04967รพ.สต.บ้านยาง1,1261,1382,26410
04989รพ.สต.บ้านเหล่าตามา1,1581,0462,20400
05074สอ.เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 011,1541,0482,20200
05044รพ.สต.บ้านนาข่า1,1359752,11000
04915รพ.สต.บ้านโคกก่อ1,0721,0032,07500
04914รพ.สต.บ้านหนองแวง1,0629882,05010
04920รพ.สต.บ้านโนนแต้1,0321,0132,04500
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,0579752,032962
04974รพ.สต.บ้านขามเปี้ย1,0079321,93900
11053โรงพยาบาลกันทรวิชัย9829151,89700
  30,60734,23964,8464346
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม