แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE แยกตามระดับการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการทังหมดไม่มีนักเรียนฯค้าขายฯพนักงานรัฐฯเกษตรฯรับจ้างฯพนักงานบริษัทฯแม่บ้านเกษียณอื่น ๆข้าราชการ
24701ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม14,52412000000000ดูรายละเอียด
11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย5,1761331000000002ดูรายละเอียด
11055โรงพยาบาลบรบือ4,68201000000001ดูรายละเอียด
11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย3,55900000000000ดูรายละเอียด
11054โรงพยาบาลเชียงยืน3,35500000000010ดูรายละเอียด
11058โรงพยาบาลวาปีปทุม3,28901000000000ดูรายละเอียด
04965รพ.สต.บ้านศรีสุข2,50110000000000ดูรายละเอียด
04940รพ.สต.บ้านดู่เหนือ2,35800000000000ดูรายละเอียด
14428เทศบาลเมืองมหาสารคาม2,30801000000000ดูรายละเอียด
04938รพ.สต.บ้านแพง2,27600000000000ดูรายละเอียด
04967รพ.สต.บ้านยาง2,26411000000000ดูรายละเอียด
04989รพ.สต.บ้านเหล่าตามา2,20400000000000ดูรายละเอียด
05074สอ.เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 012,20210000000000ดูรายละเอียด
05044รพ.สต.บ้านนาข่า2,11000000000000ดูรายละเอียด
04915รพ.สต.บ้านโคกก่อ2,07500000000000ดูรายละเอียด
04914รพ.สต.บ้านหนองแวง2,05001000000000ดูรายละเอียด
04920รพ.สต.บ้านโนนแต้2,045150000000000ดูรายละเอียด
11056โรงพยาบาลนาเชือก2,032095000300000ดูรายละเอียด
04974รพ.สต.บ้านขามเปี้ย1,93900000000000ดูรายละเอียด
11053โรงพยาบาลกันทรวิชัย1,89700000000000ดูรายละเอียด
  64,84620433000300013 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม