แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
บคคลทั่วไป150134284919118211ดูรายละเอียด
04911รพ.สต.บ้านเชียงเหียน8177201,5373233231,2140ดูรายละเอียด
04912สอ.เขวา บ้านเขวา หมู่ที่ 079498781,8273373371,4900ดูรายละเอียด
04913รพ.สต.บ้านท่าตูม5655211,0861931938930ดูรายละเอียด
04914รพ.สต.บ้านหนองแวง1,0629882,0503943941,6560ดูรายละเอียด
04915รพ.สต.บ้านโคกก่อ1,0721,0032,0753823821,6930ดูรายละเอียด
04916รพ.สต.บ้านดอนหว่าน6566011,2572012011,0560ดูรายละเอียด
04917รพ.สต.บ้านเกิ้ง8888061,6943533531,3410ดูรายละเอียด
04918รพ.สต.บ้านหนองจิก9278771,8043603601,4440ดูรายละเอียด
04919รพ.สต.บ้านอุปราช6245591,1832082089750ดูรายละเอียด
04920รพ.สต.บ้านโนนแต้1,0321,0132,0454204201,6250ดูรายละเอียด
04921รพ.สต.บ้านลาด4684088761691697070ดูรายละเอียด
04922รพ.สต.บ้านท่างาม3933467391411415980ดูรายละเอียด
04923รพ.สต.บ้านหัวนาคำ6465631,2092422429670ดูรายละเอียด
04924รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง4674689351651657700ดูรายละเอียด
04925รพ.สต.บ้านหนองโน7696301,3992402401,1590ดูรายละเอียด
04926รพ.สต.บ้านโคกบัวค้อ7586451,4032642641,1390ดูรายละเอียด
04927รพ.สต.บ้านนาภู3733266991661665330ดูรายละเอียด
04928รพ.สต.บ้านวังแสง4434018441531536910ดูรายละเอียด
04929รพ.สต.บ้านหนองบัว3433296721371375350ดูรายละเอียด
  13,40212,21625,6184,9394,93920,66811 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม