แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
24704-3633717341581585760ดูรายละเอียด
28843-1715321010220ดูรายละเอียด
บคคลทั่วไป150134284919118211ดูรายละเอียด
05071รพ.สต.บ้านกุดรัง4913928831591597240ดูรายละเอียด
13941รพ.สต.บ้านกู่โนนเมือง5385041,0421891898530ดูรายละเอียด
04974รพ.สต.บ้านขามเปี้ย1,0079321,9392932931,6460ดูรายละเอียด
04961รพ.สต.บ้านขามเรียง5605031,0632402408230ดูรายละเอียด
04939รพ.สต.บ้านขิงแคง5135251,0382302308080ดูรายละเอียด
04963รพ.สต.บ้านขี6285961,2242722729520ดูรายละเอียด
05042รพ.สต.บ้านงัวบา5845281,1122202208920ดูรายละเอียด
05038รพ.สต.บ้านชาด8337731,6062732731,3330ดูรายละเอียด
04968รพ.สต.บ้านชื่นชม4143978111471476640ดูรายละเอียด
11749รพ.สต.บ้านดงจาน3803697491291296200ดูรายละเอียด
05055รพ.สต.บ้านดงบัง3473156621251255370ดูรายละเอียด
04986รพ.สต.บ้านดงมัน8687241,5923353351,2570ดูรายละเอียด
05060รพ.สต.บ้านดงยาง3503326821041045780ดูรายละเอียด
05014รพ.สต.บ้านดงยางน้อย4064088141361366780ดูรายละเอียด
05064รพ.สต.บ้านดงแคน20422442888883400ดูรายละเอียด
05036รพ.สต.บ้านดงใหญ่6034961,0991991999000ดูรายละเอียด
04953รพ.สต.บ้านดอนกลาง8217281,5493143141,2341ดูรายละเอียด
  10,0779,26619,3433,7123,71215,61912 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม