แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
1700200078สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม0110001ดูรายละเอียด
24701ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม4,7789,74314,521101014,5110ดูรายละเอียด
28843-1715321010220ดูรายละเอียด
05057รพ.สต.บ้านนาฝาย17817235064642860ดูรายละเอียด
05062รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์21920041972723470ดูรายละเอียด
04950รพ.สต.บ้านโพนทอง21521442984843450ดูรายละเอียด
04956รพ.สต.บ้านเปลือยน้ำ26824851685854310ดูรายละเอียด
05070รพ.สต.บ้านหนองแวง25923449385854080ดูรายละเอียด
11748รพ.สต.บ้านหนองผง23423246686863800ดูรายละเอียด
05064รพ.สต.บ้านดงแคน20422442888883400ดูรายละเอียด
บคคลทั่วไป150134284919118211ดูรายละเอียด
05016รพ.สต.บ้านเม็กคำ33128561695955210ดูรายละเอียด
04995รพ.สต.บ้านโสกภารา33532065597975580ดูรายละเอียด
04973รพ.สต.บ้านแฝก3883797671011016660ดูรายละเอียด
05033รพ.สต.บ้านหนองแวง3593166751011015740ดูรายละเอียด
05065รพ.สต.บ้านบุ่งง้าว3102966061011015050ดูรายละเอียด
04942รพ.สต.บ้านโนนเมืองน้อย2742695431011014420ดูรายละเอียด
05060รพ.สต.บ้านดงยาง3503326821041045780ดูรายละเอียด
05018รพ.สต.บ้านสำโรง3453597041061065980ดูรายละเอียด
05041รพ.สต.บ้านหัวนาไทย3573426991081085910ดูรายละเอียด
  9,57114,31523,8861,5891,58922,28512 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม