แสดง 161 ถึง 180 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
05041รพ.สต.บ้านหัวนาไทย3573426991081085910ดูรายละเอียด
04927รพ.สต.บ้านนาภู3733266991661665330ดูรายละเอียด
05075รพ.สต.บ้านหนองแวง3333606931501505430ดูรายละเอียด
05060รพ.สต.บ้านดงยาง3503326821041045780ดูรายละเอียด
05033รพ.สต.บ้านหนองแวง3593166751011015740ดูรายละเอียด
05053รพ.สต.บ้านหนองแต้น้อย3533226751191195560ดูรายละเอียด
04929รพ.สต.บ้านหนองบัว3433296721371375350ดูรายละเอียด
05055รพ.สต.บ้านดงบัง3473156621251255370ดูรายละเอียด
04995รพ.สต.บ้านโสกภารา33532065597975580ดูรายละเอียด
04947รพ.สต.บ้านดอนจำปา3333156481311315170ดูรายละเอียด
04955รพ.สต.บ้านมะค่า3243136371231235140ดูรายละเอียด
05056รพ.สต.บ้านแดงโพง3143076211161165050ดูรายละเอียด
05016รพ.สต.บ้านเม็กคำ33128561695955210ดูรายละเอียด
05058รพ.สต.บ้านหัวดง3023126141081085060ดูรายละเอียด
05065รพ.สต.บ้านบุ่งง้าว3102966061011015050ดูรายละเอียด
04964รพ.สต.บ้านบุ่งเบา3132896021151154870ดูรายละเอียด
05001รพ.สต.บ้านหนองม่วง3242766001151154850ดูรายละเอียด
05059รพ.สต.บ้านดอนดู่3112885991311314680ดูรายละเอียด
04969รพ.สต.บ้านโคกกลาง2843095931201204730ดูรายละเอียด
04942รพ.สต.บ้านโนนเมืองน้อย2742695431011014420ดูรายละเอียด
  6,5706,22112,7912,3632,36310,4280 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม