แสดง 121 ถึง 140 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
05000รพ.สต.บ้านหนองขาม5164179331321328010ดูรายละเอียด
04994รพ.สต.บ้านหนองคูขาด4644659291971977320ดูรายละเอียด
05043รพ.สต.บ้านหนองหว้า4804469261671677590ดูรายละเอียด
05069รพ.สต.บ้านหนองบัวสันตุ4864349201541547660ดูรายละเอียด
05019รพ.สต.บ้านนาสีนวล4914239141521527620ดูรายละเอียด
05039รพ.สต.บ้านวังปทุม4514529031821827210ดูรายละเอียด
05008รพ.สต.บ้านหนองสระ4634409031501507530ดูรายละเอียด
05071รพ.สต.บ้านกุดรัง4913928831591597240ดูรายละเอียด
05015รพ.สต.บ้านดอนหมี4754058801461467340ดูรายละเอียด
04930รพ.สต.บ้านตาหลุง4434368791311317480ดูรายละเอียด
05047รพ.สต.บ้านบูรพาสามัคคี4404368761581587180ดูรายละเอียด
04921รพ.สต.บ้านลาด4684088761691697070ดูรายละเอียด
04998รพ.สต.บ้านหนองโก4644058691701706990ดูรายละเอียด
05022รพ.สต.บ้านดอนหลี่4634058681731736950ดูรายละเอียด
04978รพ.สต.บ้านเสือเฒ่า4623928541401407140ดูรายละเอียด
04990รพ.สต.บ้านโนนทอง4583898471771776700ดูรายละเอียด
04928รพ.สต.บ้านวังแสง4434018441531536910ดูรายละเอียด
04946รพ.สต.บ้านโพนงาม4424008421681686740ดูรายละเอียด
04997รพ.สต.บ้านบกพร้าว4423938351711716640ดูรายละเอียด
04962รพ.สต.บ้านมะกอก4244008241391396850ดูรายละเอียด
  9,2668,33917,6053,1883,18814,4170 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม