แสดง 81 ถึง 100 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
04981รพ.สต.บ้านหนองกุง5675721,1391901909490ดูรายละเอียด
13940รพ.สต.บ้านนาเลา5855491,1342132139210ดูรายละเอียด
04972รพ.สต.บ้านหนองแวง5985291,1272322328950ดูรายละเอียด
05011รพ.สต.บ้านหนองกุง5805451,1252162169090ดูรายละเอียด
05024รพ.สต.บ้านเมืองเตา5775401,1171911919260ดูรายละเอียด
05042รพ.สต.บ้านงัวบา5845281,1122202208920ดูรายละเอียด
05073รพ.สต.บ้านหนองแหน5605421,1021791799230ดูรายละเอียด
05036รพ.สต.บ้านดงใหญ่6034961,0991991999000ดูรายละเอียด
04913รพ.สต.บ้านท่าตูม5655211,0861931938930ดูรายละเอียด
05037รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย5345511,0851891898960ดูรายละเอียด
04943รพ.สต.บ้านยางสินไชย5954861,0812482488330ดูรายละเอียด
05025รพ.สต.บ้านหนองแก5475271,0741801808940ดูรายละเอียด
05034รพ.สต.บ้านหนองกุง5695041,0731971978760ดูรายละเอียด
04952รพ.สต.บ้านเลิงใต้5555171,0722222228500ดูรายละเอียด
04966รพ.สต.บ้านใส้จ่อ5325401,0721911918810ดูรายละเอียด
05068รพ.สต.บ้านพังดี5595051,0641621629020ดูรายละเอียด
04961รพ.สต.บ้านขามเรียง5605031,0632402408230ดูรายละเอียด
05027รพ.สต.บ้านหนองระเวียง5325311,0631801808830ดูรายละเอียด
05048รพ.สต.บ้านประชาอาสา5275271,0541751758790ดูรายละเอียด
13941รพ.สต.บ้านกู่โนนเมือง5385041,0421891898530ดูรายละเอียด
  11,26710,51721,7844,0064,00617,7780 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม