แสดง 61 ถึง 80 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
05029รพ.สต.บ้านสระแคน6626001,2621831831,0790ดูรายละเอียด
13938รพ.สต.บ้านโพธิ์6396221,2612702709910ดูรายละเอียด
04916รพ.สต.บ้านดอนหว่าน6566011,2572012011,0560ดูรายละเอียด
04957รพ.สต.บ้านท่าขอนยาง6865561,2422182181,0240ดูรายละเอียด
05010รพ.สต.บ้านหัวเข่าแตก6216131,2342102101,0240ดูรายละเอียด
05012รพ.สต.บ้านปลาขาว6605701,2302262261,0040ดูรายละเอียด
04963รพ.สต.บ้านขี6285961,2242722729520ดูรายละเอียด
04991รพ.สต.บ้านหนองจิก6455781,2232162161,0070ดูรายละเอียด
04948รพ.สต.บ้านยางท่าแจ้ง6086091,2172492499680ดูรายละเอียด
05063รพ.สต.บ้านเหล่าหมากคำ6395721,2112012011,0100ดูรายละเอียด
04923รพ.สต.บ้านหัวนาคำ6465631,2092422429670ดูรายละเอียด
04919รพ.สต.บ้านอุปราช6245591,1832082089750ดูรายละเอียด
04985รพ.สต.บ้านหัวหนอง6085651,1732722729010ดูรายละเอียด
04944รพ.สต.บ้านเขื่อน6035661,1691921929770ดูรายละเอียด
13936สอ.แวงน่าง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 145845751,1592212219380ดูรายละเอียด
05003รพ.สต.บ้านหนองแดง5835651,1482062069420ดูรายละเอียด
05007รพ.สต.บ้านปอพาน5755731,1482052059430ดูรายละเอียด
05050รพ.สต.บ้านหนองแสน6005461,1461951959510ดูรายละเอียด
05004รพ.สต.บ้านหนองบัวแดง6085361,14417917992639ดูรายละเอียด
13937รพ.สต.บ้านเขวาทุ่ง5815601,1411941949470ดูรายละเอียด
  12,45611,52523,9814,3604,36019,58239 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม