แสดง 41 ถึง 60 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
04982รพ.สต.บ้านโพน7757341,5092952951,2140ดูรายละเอียด
04980รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์7547211,4752972971,1780ดูรายละเอียด
05017รพ.สต.บ้านแก่นท้าว7776791,4562582581,1980ดูรายละเอียด
04937รพ.สต.บ้านโนนพยอม7536811,4342832831,1510ดูรายละเอียด
04976รพ.สต.บ้านแบก7506751,4252262261,1990ดูรายละเอียด
04934รพ.สต.บ้านยางใหญ่7326921,4243183181,1060ดูรายละเอียด
11060โรงพยาบาลยางสีสุราช7107031,4132692691,1440ดูรายละเอียด
11051โรงพยาบาลแกดำ7336771,4102272271,1830ดูรายละเอียด
04926รพ.สต.บ้านโคกบัวค้อ7586451,4032642641,1390ดูรายละเอียด
04925รพ.สต.บ้านหนองโน7696301,3992402401,1590ดูรายละเอียด
04977รพ.สต.บ้านโนนสูง7176541,3712472471,1240ดูรายละเอียด
04951รพ.สต.บ้านหนองกุง6946751,3692602601,1090ดูรายละเอียด
05006รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์6736621,3352522521,0830ดูรายละเอียด
04996รพ.สต.บ้านวังปลาโด6726541,3262512511,0750ดูรายละเอียด
04936รพ.สต.บ้านหนองสระพัง6826071,2892582581,0310ดูรายละเอียด
05031รพ.สต.บ้านเมืองเสือ6226621,2842112111,0730ดูรายละเอียด
04949รพ.สต.บ้านแห่ใต้6955811,2762812819950ดูรายละเอียด
11059โรงพยาบาลนาดูน6755911,2662232231,0420ดูรายละเอียด
04945รพ.สต.บ้านท่าเดื่อ6416241,2652562561,0090ดูรายละเอียด
04931รพ.สต.บ้านป่าข่าง6436201,2632332331,0300ดูรายละเอียด
  14,22513,16727,3925,1495,14922,2420 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม