แสดง 21 ถึง 40 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
04912สอ.เขวา บ้านเขวา หมู่ที่ 079498781,8273373371,4900ดูรายละเอียด
04987รพ.สต.บ้านเหล่ายาว9518611,8123313311,4810ดูรายละเอียด
04918รพ.สต.บ้านหนองจิก9278771,8043603601,4440ดูรายละเอียด
04988รพ.สต.บ้านโนนราษี1,0087901,7983003001,4980ดูรายละเอียด
05009รพ.สต.บ้านหนองเม็ก9218531,7743293291,4450ดูรายละเอียด
04971รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี9098491,7583473471,4110ดูรายละเอียด
05002รพ.สต.บ้านสำโรง9268301,7563043041,4520ดูรายละเอียด
05013รพ.สต.บ้านดอนติ้ว8548931,7473113111,4360ดูรายละเอียด
04970รพ.สต.บ้านหนองซอน9108291,7393503501,3890ดูรายละเอียด
04984รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่9008231,7233483481,3750ดูรายละเอียด
04917รพ.สต.บ้านเกิ้ง8888061,6943533531,3410ดูรายละเอียด
05035รพ.สต.บ้านเสือโก้ก8587831,6412782781,3630ดูรายละเอียด
04999รพ.สต.บ้านเปลือย8637561,6192852851,3340ดูรายละเอียด
05038รพ.สต.บ้านชาด8337731,6062732731,3330ดูรายละเอียด
05072รพ.สต.บ้านนาโพธิ์8107911,6013003001,3010ดูรายละเอียด
04960รพ.สต.บ้านนาสีนวน8357581,5932942941,2990ดูรายละเอียด
04986รพ.สต.บ้านดงมัน8687241,5923353351,2570ดูรายละเอียด
04953รพ.สต.บ้านดอนกลาง8217281,5493143141,2341ดูรายละเอียด
04935รพ.สต.บ้านวังยาว8107311,5412872871,2540ดูรายละเอียด
04911รพ.สต.บ้านเชียงเหียน8177201,5373233231,2140ดูรายละเอียด
  17,65816,05333,7116,3596,35927,3511 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม