แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

รายงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
รหัสหน่วยชื่อหน่วยบริการชายหญิงรวมน้อยกว่า 10 ปี6-9 ปี10-24 ปี25 ปีขึ้นไป
24701ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม4,7789,74314,521101014,5110ดูรายละเอียด
11052โรงพยาบาลโกสุมพิสัย2,6032,5735,1768438424,3321ดูรายละเอียด
11055โรงพยาบาลบรบือ2,3582,3244,6829319313,7510ดูรายละเอียด
11057โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย1,8641,6953,5596796792,8800ดูรายละเอียด
11054โรงพยาบาลเชียงยืน1,6871,6683,3555755752,7800ดูรายละเอียด
11058โรงพยาบาลวาปีปทุม1,6801,6083,2886206202,6680ดูรายละเอียด
04965รพ.สต.บ้านศรีสุข1,2821,2192,5014434432,0580ดูรายละเอียด
04940รพ.สต.บ้านดู่เหนือ1,2611,0962,3574784781,8790ดูรายละเอียด
14428เทศบาลเมืองมหาสารคาม1,1311,1762,3073553551,9520ดูรายละเอียด
04938รพ.สต.บ้านแพง1,1731,1032,2764414411,8350ดูรายละเอียด
04967รพ.สต.บ้านยาง1,1261,1382,2644234231,8410ดูรายละเอียด
04989รพ.สต.บ้านเหล่าตามา1,1581,0462,2044144141,7900ดูรายละเอียด
05074สอ.เลิงแฝก บ้านเลิงแฝก หมู่ที่ 011,1541,0482,2023583581,8440ดูรายละเอียด
05044รพ.สต.บ้านนาข่า1,1359752,1103333331,7770ดูรายละเอียด
04915รพ.สต.บ้านโคกก่อ1,0721,0032,0753823821,6930ดูรายละเอียด
04914รพ.สต.บ้านหนองแวง1,0629882,0503943941,6560ดูรายละเอียด
04920รพ.สต.บ้านโนนแต้1,0321,0132,0454204201,6250ดูรายละเอียด
11056โรงพยาบาลนาเชือก1,0579752,0323563561,6760ดูรายละเอียด
04974รพ.สต.บ้านขามเปี้ย1,0079321,9392932931,6460ดูรายละเอียด
11053โรงพยาบาลกันทรวิชัย9829151,8973653651,5320ดูรายละเอียด
  30,60234,23864,8409,1139,11255,7261 
หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม