ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์

#ชื่อศูนย์เพื่อนใจที่ตั้งปีที่ก่อตั้ง
 
1บ้านท่าตูมตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม2561
2บ้านโปโลบ้านโปโล ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม2561
3บ้านนานกเขียนศาลากลางหมู่บ้านนานกเขียน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2555
4โรงเรียนผดุงนารีต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม2561
5โรงเรียนมหาวิชานุกูลตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม2561
6โรงเรียนสารคามพิทยาคมตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม2561
7โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม2561
8โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม2561
9โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม2561
10โรงเรียนมิตรภาพตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม2561
11โรงเรียนแกดำวิทยาคารตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 2561
12มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2561
13มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม2554
14วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม2561
15โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2561
16โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2561
17โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย ชจังหวัดมหาสารคาม 2561
18โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2561
19โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2561
20โรงเรียนกันทรวิชัยตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2561